Miło mi poinformować, że zostałem stypendystą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu! W ramach stypendium skomponuję Jazzowy koncert wiolonczelowy na improwizującą wiolonczelę i orkiestrę smyczkową. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł podzielić się efektami mojej pracy nad tym utworem.